Unghundsderbyt genomförs som ett WT enligt SSRK:regler.

Viktigt att du som startar har läst på reglerna innan du kommer till start, gällande regler hittar du här.

Unghundsderbyt kommer att bestå av 5 stationer, de kommer alla att innehålla 1 enkelmarkering. 

Fotgående kommer att ingå och bedömas på en eller flera av stationerna.

Vattenarbete kan förekomma.

 

Startordningen lottas i SSRK prov. 

Ekipagen startar i strikt nummerföljd vilket innebär att alla hundar startar på station 1 för att därefter gå vidare till station 2-3-4-5.

Det kommer för flertalet därför bli en lång väntan på att få starta, men vår förhoppning är att när man väl är igång så kommer väntan ute på slingan inte att bli alltför lång.

VIKTIGT att vara på plats i god tid vid station 1 för att inte missa sin start.

Vid missad start utesluts ekipaget och får inte starta.

 

Målsättningen är att vi kommer att ha en final för de hundar som lyckats bäst.

Detta kan dock komma att ändras p g a tidsbrist eller för stor poängskillnad mellan topphundarna.